Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
Vakgebied
 • Wiskunde
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde C
 • Wiskunde D
Vakinhoud
 • Discrete wiskunde
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Hoogbegaafdheid
 • Omgaan met verschillen

Nederlandse Wiskunde Olympiade

22-5-2015
Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade. (z.d.). Nederlandse Wiskunde Olympiade. Geraadpleegd op 9 juli 2013, van www.wiskundeolympiade.nl
Deze website is interessant voor docenten wiskunde in het voortgezet onderwijs. De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor leerlingen van havo en vwo. Het doel van de Wiskunde Olympiade is jongeren te enthousiasmeren voor wiskunde, maar ook om talentvolle jongeren op te sporen. Dit toptalent wordt getraind voor verschillende internationale wedstrijden zoals de International Mathematical Olympiad en de Benelux Mathematical Olympiad. Alle leerlingen van klas 1 t/m 5 met belangstelling voor wiskunde kunnen meedoen aan de eerste ronde. Deze wordt altijd in januari gehouden op alle deelnemende scholen. De speelse maar uitdagende opgaven testen de creativiteit en het wiskundig inzicht van de leerlingen.