Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Informatica
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Toetsing en examens
 • Examens
 • Examenprogramma

Nieuw examenprogramma informatica

19-2-2016

Barendsen, E., & Tolboom, J. L. J. (2016). Advies examenprogramma informatica havo/vwo; Inhoud en invoering. Enschede: SLO.

In dit rapport wordt een advies voor een nieuw examenprogramma voor het keuzevak informatica in de bovenbouw havo en vwo gepresenteerd. Het advies schenkt zowel aandacht aan de inhoud als aan de invoering van het examenprogramma. Er worden aanbevelingen gedaan voor acties op de korte termijn, maar ook maatregelen om de continuïteit van het vernieuwde schoolvak informatica te garanderen komen aan de orde.
Contactpersoon