Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Hbo
 • Vo
Vakgebied
 • Wiskunde A
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Verbanden en formules
Leerplankundig thema
 • Differentiatie
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Leermiddelen
 • Leermiddelen en ICT
 • Lespakket
 • Omgaan met verschillen
Vakspecifiek thema
 • Algebraïsche vaardigheden

Oefenen met algebraïsche vaardigheden voor wiskunde A leerlingen havo: als voorbereiding op een economische of technische hbo-opleiding

5-3-2015
Zee, L. van der, Tolboom, J., & Beeker, A. (2012). Oefenen met algebraïsche vaardigheden voor wiskunde A leerlingen havo: als voorbereiding op een economische of technische hbo-opleiding. Enschede: SLO.
​​​​​Deze module is bestemd voor havo-leerlingen die van plan zijn in het hbo een economische of technische studie te volgen waar ze wiskunde A voor nodig hebben en voor eerstejaarsstudenten in deze opleidingen die merken dat hun kennis en vaardigheden op dit gebied te kort schieten. De module heeft als doel wiskundige vaardigheden van leerlingen met wiskunde A, die in de vervolgstudies van belang zijn, te herhalen en op een voldoende niveau te brengen. Ook wordt rekenvaardigheid geoefend, zodat leerlingen in staat zijn te rekenen zonder gebruik te hoeven maken van een grafische rekenmachine.