Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Po
  • Basisonderwijs
Vakgebied
  • Rekenen/wiskunde
Leerplankundig thema
  • Differentiatie
  • Omgaan met verschillen
  • Rekenbeleid
  • Passend onderwijs
Trefwoorden
  • 3. Interessant

Omgaan met verschillen vanuit een leerplankundig perspectief: door de bril van rekenen-wiskunde

19-2-2015
Zanten, M. van. (2008). Omgaan met verschillen vanuit een leerplankundig perspectief: door de bril van rekenen-wiskunde. Enschede: SLO.
Dit rapport is interessant voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen verdiepen in het omgaan met verschillen. Bij rekenen-wiskunde in het primair onderwijs is dit geen eenvoudige taak. In dit rapport zijn vanuit actuele schoolpraktijken, die elk in ontwikkeling zijn vanuit hun visie op leren en ontwikkeling en organisatie, drie gemeenschappelijke spanningsvelden aangegeven die spelen bij het omgaan met verschillen bij rekenen-wiskunde. Vanuit de ontwikkelingen op het gebied van rekenen-wiskunde van de laatste decennia, worden aanbevelingen gedaan voor verdere leerplankundige verkenningen.
Contactpersoon