Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vmbo
 • Vo
Vakgebied
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Beleid
 • Rekenbeleid
 • Doelen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Leraren
 • Professionalisering
 • Passend onderwijs
 • Omgaan met verschillen
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen

Onderweg naar 2F

9-3-2015
Buijs, K., Schmidt, V., Streun, A. van, Wert, P. de, Wijers, M., & Zwaart, P. van der. (2014). Onderweg naar 2F. Enschede: SLO.
​​​​​​​​​Deze publicatie biedt aangrijpingspunten om het rekenonderwijs zodanig in te richten dat vmbo-leerlingen niveau 2F kunnen halen. Ze beschrijft hoe vmbo-scholen te werk kunnen gaan bij het implementeren van het rekenonderwijs. Leraren zijn geïnterviewd over de ervaringen, groepjes leerlingen zijn geïnterviewd over hun rekenkennis, lesmaterialen zijn onderzocht op mogelijkheden en beperkingen. Verder is bekeken is hoe leerlingen te werk gaan bij het maken van 2F-opgaven.
Contactpersoon