Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Rekenen
Leerplankundig thema
  • Leraren
  • Professionalisering

Onderwijs in ontwikkeling

19-2-2015
LPC. ( z.d.). Onderwijs in ontwikkeling. Geraadpleegd op 12 augustus 2013, van http://www.onderwijsinontwikkeling.nl
​​​​Deze website is van belang voor het onderwijsveld, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. De landelijke pedagogische centra de presenteren hier de (tussen)resultaten van de ontwikkelings- en onderzoeksactiviteiten. Deze resultaten zijn op verschillende manieren benaderbaar. De belangrijkste kenmerken van voorheen de uitvoering van de R&D-functie door de LPC zijn als volgt samen te vatten: de verbinding tussen onderwijspraktijk en wetenschap; betrokkenheid van onderwijsprofessionals en andere belanghebbenden; systematische onderbouwing van innovatieve concepten en praktijken; op integratie gerichte kennisontwikkeling; variatie aan onderzoeksmethodieken.