Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
Vakgebied
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Ontwikkelingen in basisvaardigheden rekenen in het vo (2009)

4-3-2015
Inspectie van het Onderwijs. (2010). Ontwikkelingen in basisvaardigheden rekenen in het vo (2009). Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
​​​Deze publicatie biedt docenten rekenen-wiskunde en schoolleiders in het voortgezet onderwijs, lerarenopleiders, materiaalontwikkelaars en leerplankundigen inzicht in de basisvaardigheden voor rekenen van leerlingen in de onderbouw. In het kader van een meerjarig onderzoeksprogramma naar de prestaties van leerlingen op de basisvaardigheden taal, rekenen en sociale omgang, heeft de inspectie in twee delen (in 2008 en in 2009) de basisvaardigheden voor rekenen van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs onderzocht. De centrale vraag van het onderzoek luidde: hoe presteren Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs op de basisvaardigheden rekenen en hoe kunnen die prestaties worden verklaard en verbeterd? Het onderzoek bestond uit twee onderdelen: een onderzoek naar het niveau van de basisvaardigheden rekenen bij de leerlingen aan het begin en aan het eind van de onderbouw van het voortgezet onderwijs en een onderzoek naar de manier waarop de scholen in professionele zin met de rekenachterstanden omgaan. Op basis van de twee toetsen (begin en eind onderbouw) kan de vooruitgang in het rekenniveau van de leerlingen worden bepaald.
Contactpersoon