Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
Vakgebied
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Curriculum
 • Rekenbeleid
 • Taalbeleid

Op weg met taal en rekenen

5-3-2015
Steunpunt taal en rekenen vo. (2011). Op weg met taal en rekenen. Ede: Steunpunt taal en rekenen vo.
​​​De map ‘Op weg met taal en rekenen!’ is bedoeld voor schoolleiders en coördinatoren taal en rekenen in het voortgezet onderwijs. De map bevat vier mogelijke beleidsvarianten voor de implementatie van de referentieniveaus taal en rekenen in het vo. Er zijn veel factoren die bepalend zijn voor een succesvol taal- en rekenbeleid. Iedere school is uniek, heeft eigen ambities en ook de complexiteit is per school vaak sterk verschillend. Met de vier varianten van de map is dan ook zeker geen volledig scala aan mogelijkheden nagestreefd. Er zijn vele varianten denkbaar, ook combinaties van deze vier. De basisvarianten van de map zijn de uitkomsten van (slechts) twee essentiële beleidskeuzes: bij wie wordt de verantwoordelijkheid voor het behalen van de referentieniveaus belegd en hoe plaatsen we dit in het rooster? De map bevat een poster, per variant een dubbel inlegblad met de uitwerking van die variant en een inlegblad met een overzicht van de vier beleidsbeelden.