Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde C
 • Wiskunde D
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Samenhang
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Op weg naar meer samenhang in het bètaonderwijs

22-5-2015
Genseberger, R. (2012). Op weg naar meer samenhang in het bètaonderwijs: Eindverslag multipilotproject (2008-2011). Enschede: SLO.
Dit verslag is van belang voor docenten in de bètavakken in het voortgezet onderwijs en voor schoolleiders. In de schooljaren 2008/2011 zijn op acht scholen examenexperimenten uitgevoerd met meerdere vernieuwde bèta-examenprogramma’s voor havo en vwo, onder de naam 'Multipilotproject'. Dit eindverslag geeft een overzicht van het verloop van het project en de belangrijkste resultaten en inzichten die het heeft opgeleverd. Twee vragen stonden centraal. De eerste was of scholen extra problemen kunnen verwachten als zij meerdere nieuwe bètaexamenprogramma’s tegelijkertijd moeten invoeren. Op deze vraag was het duidelijke antwoord dat dit niet te verwachten is. Er kunnen uiteraard problemen optreden bij de invoering van een nieuw vak, maar niet doordat er meer vakken zijn. De tweede vraag was of verwacht kan worden dat met de nieuwe examenprogramma’s het bètaonderwijs meer samenhangend wordt. Het project liet zien dat samenhang tussen de bètavakken op de projectscholen vooral bepaald werd door de motivatie van de docenten om daar werk van te maken. Die bereidheid werd gestimuleerd door het feit dat meerdere vakken tegelijk een nieuw programma invoerden, en door de aanknopingspunten tussen de programma's. Velen zien dat als een verbetering voor de leerlingen en het kan hun voldoening geven om daar aan te werken. Er is een grote variatie in vormgeving van de samenhang. Dit verslag noemt enkele voorwaarden die nodig zijn om het proces om tot samenhang te komen in gang te zetten. Een van de belangrijkste conclusies is dat de condities voor meer samenhangend bètaonderwijs door de docenten en de school zelf worden gecreëerd: 'Als de docenten zelf aan samenhang willen werken en de schoolleiding en het schoolklimaat stimuleren dat, dan komt meer samenhangend bètaonderwijs wel in een of andere vorm tot stand'. Een basale organisatie (een groep met een leider, een regelmatig ingeroosterd overleg en de mogelijkheid af en toe lessen van elkaar bij te wonen) is daarbij een belangrijke voorwaarde.