Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
Vakgebied
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Differentiatie
 • Omgaan met verschillen
 • Opbrengstgericht werken
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Opbrengstbewust handelen bij het rekenen in het voortgezet onderwijs

19-2-2015
Moonen, B., Loman, E., Gerrits, P., & Brandt, R. (2013). Opbrengstbewust handelen bij het rekenen in het voortgezet onderwijs. Amersfoort: CPS.​
​​​Deze publicatie is bedoeld om schoolleiders, rekencoördinatoren en docenten in het voortgezet onderwijs te helpen bij het ontwikkelen van een opbrengstgerichte aanpak voor het rekenonderwijs en zo de rekenresultaten in Nederland te verbeteren. Het gaat hierbij om een aanpak die aansluit bij de eisen van het referentiekader. Kern van deze publicatie vormen de hoofdstukken over de eisen die het opbrengstgericht werken stelt aan de school op docent-, school- en teamniveau en de vraag hoe je opbrengstgericht rekenonderwijs succesvol in de school kunt implementeren. Tot slot bevat deze publicatie beschrijvingen van de praktijk op een viertal scholen die opbrengstgericht rekenonderwijs willen implementeren en tips voor andere scholen die ook willen starten of verdergaan met het vormgeven van opbrengstgericht rekenonderwijs. Bij deze publicatie hoort een Prezi waarin de aspecten worden gepresenteerd die op Mavo aan Zee - een van de pilotscholen - een rol hebben gespeeld bij het verhogen van de opbrengsten.