Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Po
  • So
  • So/Vso
Vakgebied
  • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
  • Getallen en variabelen
Leerplankundig thema
  • Differentiatie
  • Omgaan met verschillen
  • Vakdidactiek
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Oplossingsmethoden voor aftrekken tot 100

4-3-2015
Kraemer, J-M. (2011). Oplossingsmethoden voor aftrekken tot 100. Arnhem: Cito.
ISBN

978-90-5834-105-1

​Dit proefschrift is interessant voor leerkrachten in het basisonderwijs, met name die in groep 5, en voor opleiders. Het onderzoekt de strategieën die leerlingen uit groep vijf gebruiken bij het aftrekken van twee getallen onder de 100. Onderzocht is verder in hoeverre dit strategiegebruik correspondeert met het algemene rekenvaardigheidsniveau van de leerling. Onderzoeker geeft aanbevelingen over het aanleren van aftrekstrategieën in het onderhavige getaldomein.