Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
Vakgebied
 • Wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Aansluiting VMBO-HAVO
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Algebraïsche vaardigheden

Opstroommodules van vmbo g/tl naar havo 4 voor het vak wiskunde: leerlingenboekje

3-3-2015
Son, H. van. (2012). Opstroommodules van vmbo g/tl naar havo 4 voor het vak wiskunde: leerlingenboekje. Enschede: SLO.
​​​​​​Deze opstroommodule is gemaakt om vmbo-leerlingen die door willen stromen naar het havo, voor te bereiden op het vak wiskunde (A of B) zoals dat in havo 4 gegeven wordt. De module bereidt de leerling voor door oude leerstof te herhalen en nieuwe leerstof die hij voor havo-4 nodig heeft, aan te bieden. De inhoud test de leerling op wat hij aan leerstof aankan en op de manier waarop hij ermee omgaat. Deze module is een gecorrigeerde versie van een opstroommodule uit 2002. De module kan vooral ingezet worden om ontbrekende havoleerstof aan tl-leerlingen aan te bieden.