Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
Vakgebied
 • Wiskunde
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Probleem oplossen en modelleren
 • Wiskundige denkactiviteiten

PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do - Student Performance in Reading, Mathematics and Science (Volume I)

4-3-2015

OECD (2010). PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do – Student Performance in Reading, Mathematics and Science (Volume I). Parijs: OECD.

ISBN

978-92-64-09145-0

​​Deze publicatie is interessant voor iedereen die betrokken is bij het voortgezet onderwijs, met name beleidsmakers, politici, bestuurders, docenten rekenen-wiskunde, opleiders en materiaalontwikkelaars. PISA is een driejarig internationaal vergelijkend onderzoek naar lees- en wiskundeprestaties onder leerlingen van vijftien jaar in zeventig landen. Onderzoek wordt vooral gedaan naar het probleemoplossend vermogen van leerlingen en minder naar beheersing van basisrekenvaardigheden. Elke drie jaar krijgt een vakgebied in het onderzoek speciale aandacht. In 2009 was dat lezen en in 2012 wiskunde, inclusief financiële geletterdheid.