Sector
 • Po
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Rekenbeleid
 • Schoolbeleid
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Tussendoelen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Aansluiting PO-VO
 • Differentiatie
 • Leerlingkenmerken
 • Passend onderwijs
 • Opbrengstgericht werken
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen
 • Rekenmachine

Passende perspectieven rekenen: Overzichten van leerroutes

19-2-2015
Boswinkel, N., Buijs, K., & Os, S. van. (2012). Passende perspectieven rekenen: Overzichten van leerroutes. Enschede: SLO.
Deze overzichten zijn bedoeld voor leerkrachten groep 7/8 met leerlingen voor wie referentieniveau 1F naar verwachting op 12-jarige leeftijd niet haalbaar is Het betreft een toelichting op de leerroutes op www.passendeperspectieven.slo.nl en de samenhang daarvan met de doelenlijsten. Dezer overzichten van leerroutes brengen in beeld brengen op welk moment de leerlingen welke vakinhouden aangeboden moeten krijgen en welke hulpmiddelen beschikbaar zijn. Een combinatie van de doelenlijsten met de overzichten van de leerroutes kan leiden tot een doordachte keuze voor het aan te bieden onderwijs per doelgroep. Het wordt sterk aanbevolen de combinatie van deze twee producten te gebruiken bij het maken van keuzes in doelen voor leerlingen die referentieniveau 1F niet dreigen te halen.