Sector
 • Po
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 4
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Rekenbeleid
 • Schoolbeleid
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Tussendoelen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Aansluiting PO-VO
 • Differentiatie
 • Leerlingkenmerken
 • Passend onderwijs
 • Opbrengstgericht werken
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen
 • Rekenmachine

Passende perspectieven rekenen: Profielschetsen

19-2-2015
Boswinkel, N., Herpen, E. van, Janssen, C., Kroesbergen, E., Leendert, A. van, Sluis, I. van de, & Zelfde, H. van 't. (2012). Passende perspectieven rekenen: Profielschetsen. Enschede: SLO.
​Deze profielschetsen geven leerkrachten in het basisonderwijs een impressie van de problematiek waar leerlingen met specifieke beperkingen tegenaan kunnen lopen bij het leren rekenen. De profielschetsen beginnen met een korte karakteristiek van de beperking, waarna wordt ingezoomd op mogelijke gevolgen daarvan voor het leren rekenen. Vervolgens krijgt men een aantal tips waarmee de leerkracht de leerlingen kan ondersteunen. Zie ook Passende perspectieven wegwijzer, leerroutes en doelenlijsten.