Sector
 • Po
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 4
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Rekenbeleid
 • Schoolbeleid
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Tussendoelen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Aansluiting PO-VO
 • Differentiatie
 • Leerlingkenmerken
 • Passend onderwijs
 • Opbrengstgericht werken
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen
 • Rekenmachine

Passende perspectieven rekenen: Wegwijzer

18-2-2015
Boswinkel, N., Buijs, K., Noteboom, A., & Os, S. van. (2012). Passende perspectieven rekenen: Wegwijzer. Enschede: SLO.
​​Passende Perspectieven richt zich op de leerkrachten groep 7/8 van leerlingen die referentieniveau 1F naar verwachting niet halen op 12-jarige leeftijd. Sommige leerlingen hebben een (boven) normale intelligentie, maar ook een fysieke beperking die er soms voor zorgt dat ze op een lager rekenniveau eindigen dan in hun cognitieve vermogen ligt. Andere leerlingen hebben een specifieke rekenstoornis zoals dyscalculie en weer andere zijn minder intelligent en eindigen daardoor over de hele linie op een lager rekenniveau dan andere leerlingen van dezelfde leeftijd. Uiteraard zijn er ook leerlingen bij wie een combinatie van factoren een rol speelt. Bij al deze leerlingen is het nodig keuzes te maken in na te streven rekendoelen. Het project heeft op drie niveaus doelenlijsten en leerroutes ontwikkeld en beoogt daarmee een passend onderwijsaanbod voor drie groepen leerlingen aan te bieden. De wegwijzer is een algemene toelichting op het project. Aanleiding, doelgroep, werkwijze en producten in hun onderlinge samenhang passeren kort de revue. Zie ook Passende Perspectieven leerroutes, doelenlijsten, en profielschetsen.