Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Mbo
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Curriculum
 • Leraren
 • Omgaan met verschillen
 • Passend onderwijs
 • Professionalisering
 • Rekenbeleid
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen

Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie MBO

19-2-2015
Groenestijn, M. van, Dijken, G. van, & Janson, D. (2012). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie MBO. Assen: Van Gorcum.
ISBN

9789023249733

​​​Het Protocol ERWD (Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie) is is gericht op iedereen die zich, direct of indirect, bezighoudt met het rekenonderwijs in en om de mbo-instellingen. Het is bedoeld als hulp bij het ontwikkelen van rekenbeleid en het geven van goed rekenonderwijs. Goed rekenonderwijs staat of valt met de professionaliteit van leerkrachten. Het protocol beoogt een leidraad te zijn voor het ontwikkelen van goed rekenwiskunde-onderwijs; het zorgvuldig afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van kinderen; het voorkomen van rekenwiskunde-problemen; het gericht begeleiden van leerlingen met rekenwiskunde-problemen en dyscalculie; het ontwikkelen van rekenbeleid; het ontwikkelen van zorgbeleid.