Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Toetsing en examens
 • Toetsing
 • Toetswijzer
 • Tussendoelen
 • Doelen
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Publieksversie toetswijzer diagnostische tussentijdse toets voor Nederlands, Engels en wiskunde

5-3-2015
College voor Toetsen en Examens. (2014). Publieksversie toetswijzer diagnostische tussentijdse toets voor Nederlands, Engels en wiskunde. Utrecht: College voor Toetsen en Examens.
​​​De toetswijzer geeft het scholenveld informatie over de inhoud van de DTT en de manier waarop getoetst wordt. Toetswijzercommissies, bestaande uit experts en deskundigen uit het veld, hebben deze toetswijzer ontwikkeld. Naast informatie over de inhoud en de toetsingsvorm bevat de toetswijzer DTT ook voorbeeldopgaven en voorbeeldrapportagemodellen.