Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Cluster 4
 • So
 • So/Vso
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • ICT
 • Leerlingkenmerken
 • Leermiddelen
 • Leermiddelen en ICT
 • Lespakket
 • Omgaan met verschillen
 • Passend onderwijs
 • Rekenbeleid
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen

RRASS!: scholingspakket voor realistisch rekenwiskundeonderwijs aan kinderen met een autisme spectrum stoornis

19-2-2015
Bierdrager-van der Meij, L., Houten-van den Bosch, E. van, & Pelle, J. ter. (2005). RRASS!: scholingspakket voor realistisch rekenwiskundeonderwijs aan kinderen met een autisme spectrum stoornis. Enschede: SLO.
Dit scholingspakket is bedoeld voor leerkrachten en docenten van kinderen met een autisme spectrum stoornis. RR staat voor Realistisch Rekenwiskundeonderwijs en ASS voor (leerlingen met een) Autisme Spectrum Stoornis. Het boek heeft tot doel een goede verbinding te maken tussen de uitgangspunten van reken/wiskundeonderwijs enerzijds en de kenmerken van dit type leerlingen. Hiertoe zijn bevindingen uit studie, onderzoek en ontwikkelwerk uit een traject van twee jaar bij elkaar gezet. Het pakket bestaat uit een boekje met dvd en biedt praktische en relevante informatie. Aan de hand van een instructiemodel, voorbeeldlessen en inspirerende videofragmenten van klassensituaties wordt getoond hoe reken/wiskundeonderwijs aan deze leerlingen vorm kan krijgen.
Contactpersoon