Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
 • Wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Verhoudingen
 • Verbanden en formules
 • Inzicht en handelen
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Aansluiting PO-VO
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Algebraïsche vaardigheden
Trefwoorden
 • 3. Interessant

ReAl leerlijnen: van rekenen naar algebra

17-2-2015
Zwaart, P. van der. (2007). ReAL Leerlijnen: van rekenen naar algebra. Enschede: SLO.
​​​​​De publicatie is van belang voor docenten in de onderbouw havo/vwo. Het betreft een beschrijving van de volgende leerlijnen: ‘breukenlijn', 'vermenigvuldiglijn' en 'formulelijn', die aansluiten bij kendoelen 22, 23 en 25 van het vo. Er wordt in de leerlijnen aandacht besteed aan de aansluiting met het primair onderwijs en zo een houvast gegeven voor een doorlopende leerlijn in het onderwijs.
Contactpersoon