Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Po
 • Vo
 • Mbo
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Leermiddelen
 • Leermiddelen en ICT
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus

Referentieniveaus in taal en rekenen: een inventarisatie van leerstof uit actuele taal- en rekenmethodes voor po, vo en mbo

4-3-2015
Ekens, T., & Jager, R. (2009). Referentieniveaus in taal en rekenen: een inventarisatie van leerstof uit actuele taal- en rekenmethodes voor po, vo en mbo. Enschede: SLO.
Met deze publicatie kunnen leerkrachten in het basisonderwijs, docenten taal, rekenen en wiskunde in vo en mbo en coördinatoren taal en rekenen de relatie verkennen tussen hun leermiddelen en de referentieniveaus voor taal en rekenen. Het betreft een inventarisatie van de leerstof in enkele actuele taal- en rekenmethodes. De volledige inventarisatie is beschikbaar op www.leermiddelenplein.nl.