Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Rekenen
  • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
  • Getallen en variabelen
  • Meten en meetkunde
  • Verbanden en formules
  • Verhoudingen
Leerplankundig thema
  • Doelen
  • Referentiekader
  • Referentieniveaus

Referentiespel taal en rekenen

18-2-2015
SLO (2014). Referentiespel taal en rekenen. Enschede: SLO.
​​​Dit spel is ontwikkeld om leraren in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid te bieden om meer te weten te komen over de referentieniveaus taal en rekenen, anders dan door het bekijken van de website en het lezen van het rapporten als 'Over de drempels van taal en rekenen' en het definitieve referentiekader. Het spel bestaat uit een speelbord en vragenkaartjes. Spelers maken kennis met de beschrijvingen en begrippen van de verschillende referentieniveaus en komen spelenderwijs in gesprek met collega's over het taal- en rekenbeleid, over de leerlingen en over methoden.