Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Mbo
 • Vmbo
 • Vo
Vakgebied
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Leermiddelen
 • Leermiddelen en ICT
 • Lespakket
 • Samenhang
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen

RekenGroen: Rekenen in de groene praktijk

5-3-2015
Project RekenGroen. (2013). Geraadpleegd op 12 augustus 2013, van http://www.rekengroen.nl/
​​​​Deze website is bedoeld voor docenten rekenen-wiskunde in het agrarisch beroepsonderwijs. In opdracht van de AOC Raad heeft het project RekenGroen praktijkgerichte modules ontwikkeld voor het aanleren en onderhouden van het rekenen op niveau 2F, zowel voor de bovenbouw van het vmbo en de aansluitende mbo-opleidingen. Het RekenGroen-materiaal omvat drie thematische modules en een ondersteunende (extra) rekenmodule. Het sluit aan op de praktijk en verhoogt de rekenvaardigheden van de leerlingen. Het is geschikt voor elke leerling in vmbo en mbo groen ongeacht het beroepsgerichte programma dat de leerling volgt. RekenGroen dekt referentieniveau 2F en bereidt leerlingen zowel voor op de verplichte rekentoets of het rekenexamen als op het rekenen in praktijkexamens en -toetsen. Het kan zowel gebruikt worden in rekenlessen als in het beroepsgerichte deel van de opleiding.
Contactpersoon