Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Rekenen
Vakinhoud
  • Getallen en variabelen
  • Meten en meetkunde
  • Verbanden en formules
  • Verhoudingen
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Samenhang

Rekenbewust vakonderwijs

4-3-2015
Samenwerkingspartners RBVO. (z.d.). Rekenbewust vakonderwijs. Geraadpleegd op 12 augustus 2013, van https://sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs/home
​​​Deze website is bedoeld voor reken-wiskundedocenten, andere vakdocenten en schoolleiders. De website biedt uiteenlopende informatie over rekenbewust vakonderwijs en bevat inzichten, tips en andere documentatie ten behoeve van rekenen in andere vakken dan wiskunde. Rekenbewust vakonderwijs bracht in de periode 1-7-2011 tot 1-1-2013 enkele initiatieven bij elkaar die alle tot doel hadden het rekenen in de andere vakken van het vmbo en havo/vwo te versterken. Het ging om professionalisering van de betrokken docenten en schoolleiders. Daarnaast voorziet dit initiatief in informatieverstrekking, materiaalontwikkeling en een component onderzoek in verband met de consequenties voor professionalisering en de lerarenopleiding.