Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
Vakgebied
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Curriculum
 • Doelen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Rekenbeleid

Rekenen: op niveau komen en blijven. Handreiking bij beleidsvorming en verbetering van een rekencurriculum in de onderbouw van het voortgezet onderwijs

24-1-2015
Braber, N. den, Buys, K., & Schmidt, V. (2011). Rekenen: op niveau komen en blijven. Handreiking bij beleidsvorming en verbetering van een rekencurriculum in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Enschede: SLO.
​​​​​​​​​​​​​Dit document geeft docenten rekenen in de vo-onderbouw, rekencoördinatoren en schoolleiders inzicht in de stappen die gezet kunnen worden om te komen tot een leerplan rekenen. Deze handreiking bevat aandachtspunten en stappenplannen die scholen kunnen gebruiken om een rekenbeleidsplan te ontwikkelen waarin de ambitie, visie en op te lossen problemen met betrekking tot rekenen zijn geformuleerd, en om het bestaande rekencurriculum te versterken.