Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Verhoudingen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
Leerplankundig thema
 • Vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Rekenen gebruiken en vaardigheden onderhouden

5-3-2015
Dekker, T., Wijers, M., & Spek, W. (2008). Rekenen gebruiken en vaardigheden onderhouden. Enschdede: SLO.
​​​​​​Deze publicatie is bedoeld voor leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs en vooral voor docenten rekenen-wiskunde in de onderbouw van het vmbo kgt. Rekenen heeft daar geen heeft geen duidelijke rol of plaats. De rekenvaardigheden worden in de wiskundeles nog een keer aan de orde gesteld in de rekenhoofdstukken. In andere vakken lijkt het beroep op rekenvaardigheden in de loop van jaren steeds verder terug te lopen. Wat je kunt hebben aan goede rekenvaardigheden en hoe je die moet gebruiken komt te weinig aan de orde. De opgaven in deze publicatie zijn gemaakt om te illustreren hoe de overgang van leren rekenen (po) naar rekenvaardigheden gebruiken (vo) vorm kan krijgen. Zij zijn geschreven voor leerlingen in het vmbo-kgt die geen bijzondere zorg nodig hebben te helpen bij het onderhoud van hun rekenvaardigheden. Zij zijn niet geschreven om leerlingen die wezenlijke problemen hebben met het rekenen te helpen, het is dus geen remediërend materiaal. De opgaven zijn geordend naar onderdelen van het rekenen, en daarbinnen min of meer van gemakkelijk tot moeilijk. De moeilijker opgaven zullen voor een leerling uit een vmbo-kgt brugklas dan ook soms aan de echt lastige kant zijn, terwijl de eenvoudiger opgaven soms ook goed aan het eind van groep 8 van de basisschool gemaakt kunnen worden.