Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Vve
Vakgebied
  • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
  • Getallen en variabelen
  • Meten en meetkunde
Leerplankundig thema
  • Inhouden
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Rekenen in Sesamstraat: toelichting bij filmpjes van Sesamstraat

4-3-2015
Noteboom, A. (2012). Rekenen in Sesamstraat: toelichting bij filmpjes van Sesamstraat. Enschede: SLO.
Dit boekje is bedoeld voor leerkrachten van groep 1, 2 en 3. Het bevat een beschrijving van 26 filmpjes van Sesamstraat. In samenwerking met NTR zijn uit de verzameling afleveringen filmpjes gekozen waarin rekeninhouden aan de orde komen. Leraren kunnen samen met een groepje of de hele groep leerlingen een filmpje bekijken Ze kunnen observeren hoe kinderen reageren. Ook kunnen ze naar aanleiding van het filmpje een rekenactiviteit uitvoeren met de kinderen. Daarnaast zijn de filmpjes door onderwijsadviseurs en opleiders in te zetten bij professionaliseringsactiviteiten rond rekenen in de onderbouw. Bij elk filmpje worden een of meer suggesties van activiteiten gedaan die de leerkracht met de kinderen die gekeken hebben, zou kunnen doen.