Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Vo
Vakgebied
  • Rekenen
Vakinhoud
  • Getallen en variabelen
  • Meten en meetkunde
  • Verbanden en formules
  • Verhoudingen
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Samenhang
  • Vakintegratie

Rekenen in andere vakken

9-3-2015
SLO. (2014). Rekenen in andere vakken. Geraadpleegd op 9 juli 2014, van http://rekeneninanderevakken.slo.nl/
​​​​​​Deze website biedt een overzicht om met een veelzijdig thema als rekenen in andere vakken aan de slag te kunnen gaan. De site is bedoeld voor (reken)coördinatoren, schoolleiding en betrokken docenten die zich inzetten om rekenen in andere vakken vorm te geven en bevat onder meer een scaninstrument en een plannings- en inventarisatie-instrument.