Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Vo
Vakgebied
  • Rekenen
Vakinhoud
  • Getallen en variabelen
  • Meten en meetkunde
  • Verbanden en formules
  • Verhoudingen
Leerplankundig thema
  • Beleid
  • Curriculum
  • Rekenbeleid

Rekenen in het voortgezet onderwijs: Waarom? Wat? Hoe?

22-5-2015
Hoogland, K., Reeuwijk, M. van, Sjoers, S., Vliegenthart, M., Vugt, R. van, & Wijk, P. van. (2009). Rekenen in het voortgezet onderwijs: Waarom? Wat? Hoe? Utrecht: APS.
Dit boekje helpt en inspireert docenten rekenen-wiskunde in het voortgezet onderwijs bij hun zoektocht naar goed rekenonderwijs voor hun leerlingen. Dat leerlingen goed moeten kunnen rekenen, daar is iedereen het eigenlijk wel over eens. Hoe je leerlingen effectief, zinvol en motiverend een repertoire aan bruikbare rekenvaardigheden bijbrengt, is een zoektocht die velen wereldwijd ondernemen. In deze publicatie is een groot scala aan wetenswaardigheden, visies, voorbeelden, tips en handvatten samengebracht. Het boekje bestaat uit een kleine dertig bijdragen van elk twee pagina's over rekenen in het voortgezet onderwijs. De bijdragen zijn ingedeeld in drie delen; waarom, wat en hoe en zijn afzonderlijk van elkaar te lezen.