Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Basisonderwijs
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Po
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Aansluiting PO-VO
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang

Rekenlijn - Stroomlijning en visualisering leerlijnen rekenen 4-14 jaar

3-3-2015
Freudenthal Instituut, SLO, & KPC Groep. (2010). Rekenlijn - Stroomlijning en visualisering leerlijnen rekenen 4-14 jaar. Geraadpleegd op 8 augustus 2013, van http://www.fi.uu.nl/rekenlijn/
​​​Rekenlijn biedt leraren in het basisonderwijs (inclusief speciaal onderwijs) en het voortgezet onderwijs een visuele beschrijving van leerlijnen voor rekenen-wiskunde. Rekenlijn presenteert een overzicht van cruciale leermomenten die zich voordoen bij het rekenen in het basisonderwijs en de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. De nadruk ligt op de overgang van po naar vo. Rekenlijn is opgezet volgens het referentiekader. In de vier domeinen Getallen, Verhoudingen, Meten & Meetkunde en Verbanden zijn verschillende leerstoflijnen in beeld gebracht. De kernen worden nader uitgewerkt aan de hand van een kernopgave, leerlingenwerk en achtergrondinformatie.