Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Mbo
Vakgebied
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus

Rekenposters F-set

22-5-2015
Hoogland, K., & Reeuwijk, M. van. (2010). Rekenposters F-set. Utrecht: APS.
Deze posters zijn handig voor docenten rekenen-wiskunde in het voortgezet onderwijs. Ze brengen in beeld wat leerlingen moeten leerlingen kunnen, kennen, weten en doen op het gebied van taal en rekenen. Sinds april 2010 zijn in de wet doelen geformuleerd voor verschillende niveaus op verschillende momenten in de schoolloopbaan van leerlingen. Deze posters geven de belangrijkste referentieniveaus (1F, 2F, 3F) weer; drie posters waarop de officiƫle doelen van deze niveaus met (voor)beelden zijn weergegeven. De posters kunnen op school onder andere gebruikt worden om collega's bekend te laten worden met de referentieniveaus.