Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Po
 • Vve
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
Leerplankundig thema
 • Differentiatie
 • Omgaan met verschillen
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen

Rekenspellen in het basisonderwijs

19-2-2015
Noteboom, A. (2010). Rekenspellen in het basisonderwijs. Geraadpleegd op 7 augustus 2013, van http://rekenspel.slo.nl
​​​​Deze website biedt leerkrachten van groep 1 t/m 8 rekenspellen die de rekenleerstof op een andere manier aan de orde stellen dan de rekenmethodes doen. Voor kinderen die niet zoveel zelfvertrouwen hebben bij rekenen of rekenen niet leuk (meer) vinden is een rekenspel een positieve manier om met getallen en hoeveelheden om te gaan. rekenspel.slo.nl is een website met beschrijvingen van rekenspellen voor de groepen 1 tot en met 8. In de spellen komen kennis, vaardigheden en inzichten op het gebied van getalbegrip in samenhang aan de orde. Door de spellen in te zetten naast reguliere methoden, oefenen en onderhouden leerlingen hun basisvaardigheden rekenen op hun eigen niveau. Op deze site kan men de spelbeschrijvingen die gereed zijn downloaden, zowel het leerling- als het leraarmateriaal. De lijst met spellen wordt nog aangevuld. Naast Rondje Rekenspel staat onder 'Meer spellen...' praktische informatie over rekenspellen die in de handel zijn en specifiek geschikt zijn als rijke bijdrage aan de rekenlessen in de basisschool.