Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Po
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • ICT
 • Leermiddelen
 • Leermiddelen en ICT
 • Lespakket
 • Meten en beheren van resultaten
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen

Rekentuin

4-3-2015
Oefenweb b.v. (z.d.). Rekentuin. Geraadpleegd op 15 augustus 2013, van www.rekentuin.nl
​​​Deze website is van belang voor leerkrachten in het basisonderwijs en docenten rekenen-wiskunde in het voortgezet onderwijs. Rekentuin is een adaptieve webapplicatie voor het oefenen en meten van rekenvaardigheden. In Rekentuin kunnen spelers hun tuintje met plantjes onderhouden door regelmatig rekenspelletjes te spelen. Ieder plantje in de tuin staat voor een rekendomein en een bijbehorend rekenspelletje. Het plantje groeit afhankelijk van het succes. Er moet regelmatig worden gespeeld, anders verdorren de plantjes in de tuin.Inschrijving noodzakelijk. Bevat de mogelijkheid de vorderingen van leerlingen nauwgezet te volgen.
Contactpersoon