Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
Vakgebied
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Leermiddelen
 • Leermiddelen en ICT
 • Lespakket
 • Samenhang
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen

Rekenvoort

5-3-2015
Freudenthal Instituut. (2010). Rekenvoort. Geraadpleegd op 12 augustus 2013, van http://www.fisme.science.uu.nl/nl/rekenvoort/
​​​Deze website is bedoeld voor docenten (vmbo en havo) van leerlingen die geen wiskunde meer hebben. Hij geeft toegang tot diverse speciaal voor deze leerlingen ontwikkelde lesmodules rekenen. De modules hebben een relatie met een werkgebied (bijvoorbeeld kantoor, vakantie, keuken, water of supermarkt) en bevatten naast functioneel rekenen ook oefeningen in basisrekenen.
Contactpersoon