Sector

  • Alle onderwijstypen

Vakgebied

  • Rekenen
  • Rekenen/wiskunde

Vakinhoud

  • Getallen en variabelen
  • Informatieverwerking & onzekerheid
  • Meten en meetkunde
  • Verbanden en formules

Leerplankundig thema

  • Doelen
  • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
  • ICT
  • Leermiddelen
  • Leermiddelen en ICT
  • Lespakket
  • Referentiekader
  • Referentieniveaus

Rekenweb

4-3-2015
Freudenthal Instituut. (z.d.). Rekenweb. Geraadpleegd op 15 augustus 2013, van www.rekenweb.nl
​​​​Deze website is bedoeld voor leraren, studenten en ouders. Hij biedt een ruime keus aan rekenopgaven en -voorbeelden in een speelse vorm en bevat tevens een agenda en talrijke verwijzingen naar andere websites.

Contactpersoon