Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • ICT
 • Leermiddelen
 • Leermiddelen en ICT
 • Lespakket
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus

Rekenweb

4-3-2015
Freudenthal Instituut. (z.d.). Rekenweb. Geraadpleegd op 15 augustus 2013, van www.rekenweb.nl
​​​​Deze website is bedoeld voor leraren, studenten en ouders. Hij biedt een ruime keus aan rekenopgaven en -voorbeelden in een speelse vorm en bevat tevens een agenda en talrijke verwijzingen naar andere websites.
Contactpersoon