Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Basisonderwijs
 • Po
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Differentiatie
 • Doelen
 • Leerlingkenmerken
 • Omgaan met verschillen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen

Resultaat met rekenen

19-2-2015
Bakker, M., Gerrits, P., & Theil, J. (2012). Resultaat met rekenen. Amersfoort: CPS.
ISBN

9789065086471

​​​Deze uitgave is interessant voor leerkrachten in het basisonderwijs en laat op een heldere en toegankelijke manier zien hoe de effectieve rekenles er in de dagelijkse onderwijspraktijk uitziet. Het boek is gelardeerd met heel veel herkenbare voorbeelden, praktische tips en handvatten. Het is daardoor in de eerste plaats een praktijkboek. Een greep uit de onderwerpen: de juiste doelen stellen, effectieve instructie, differentiatie, monitoring, een passend aanbod. komen aan de orde. Daarnaast is er ook aandacht voor een aantal actuele landelijke thema’ die voor de dagelijkse praktijk relevant zijn, zoals handelingsgericht werken, de referentieniveaus en het ERWD-protocol.