Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Vo
 • Vwo
Vakgebied
 • Wiskunde
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde C
 • Wiskunde D
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Samenhang

SALVO (Samenhangend Leren Voortgezet Onderwijs)

4-3-2015
Sonneveld, W., Hooijman, K., Mooldijk, A., Eijkerhof, H., & Kooij, H. van der. (z.d.). SALVO. Geraadpleegd op 15 augustus 2013, van http://www.fisme.science.uu.nl/salvo/lesmateriaal/index.php
​​​Deze website is bedoeld voor docenten wiskunde-rekenen in het voortgezet onderwijs. Het SaLVO-project streeft de volgende doelen na: het ontwikkelen van voorbeeldlesmateriaal rondom een doorlopende leerlijn voor ‘verbanden tussen grootheden’; het verzorgen van nascholing rondom het aanbrengen van samenhang tussen vakken in het algemeen en tussen ‘verbanden tussen grootheden’ in het bijzonder. De leerlijn SALVO! heeft betrekking op verhoudingen, verbanden, formules en grafieken toont de samenhang tussen de vakken natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie, informatiekunde en economie. Er is een onderscheid gemaakt tussen lesmateriaal voor de onderbouw en bovenbouw. Daarnaast is er een algemene docentenhandleiding. Deze handleiding gaat onder meer in op de didactische uitgangspunten van het SaLVO-materiaal.