Sector
 • Po
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Rekenbeleid
 • Kerndoelen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Tussendoelen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Planningsinstrument
 • Differentiatie
 • Passend onderwijs
 • Opbrengstgericht werken
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen
 • Rekenmachine

SLO Tool Arrangementen Plannen

18-2-2015
Schram, E., Laan, A. van der. (2011). SLO Tool Arrangementen Plannen. Geraadpleegd op 7 augustus 2013, van http://www.slo.nl/primair/themas/passend_onderwijs/stap/
​​​Deze website is gericht op leerkrachten en intern begeleiders in het basisonderwijs die leerlingen met speciale onderwijsbehoeften begeleiden op het gebied van rekenen. STAP staat voor SLO Tool Arrangementen Plannen. STAP is een digitaal instrument voor het plannen van onderwijsarrangementen voor rekenen in het basisonderwijs. STAP geeft ondersteuning bij het kiezen en stap voor stap invullen van passende onderwijsarrangementen. STAP bestaat uit drie stappen (onderwijsbehoeften, onderwijsarrangement, evaluatie).