Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
Vakgebied
 • Wiskunde
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Aansluiting VMBO-HAVO
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Scenario's voor de aansluiting tussen vmbo-tl en havo

5-3-2015
Jansma, N., Kleunen, E. van, & Schmidt, V. (2011). Scenario's voor de aansluiting tussen vmbo-tl en havo. Enschede: SLO.
​​​​​​​​​Deze publicatie is relevant voor schoolleiders, teamleiders en decanen vmbo-tl en havo. Uit onderzoek dat de laatste jaren is gedaan naar de specifieke positie van de theoretische leerweg en naar de aansluiting van vmbo-tl op zowel mbo als havo blijkt dat deze aansluiting niet optimaal is. De ontvangende scholen signaleren bij tl-leerlingen hiaten in kennis bij bepaalde vakken en problemen bij de overgang naar een andere 'manier van leren'. Deze publicatie beschrijft een drietal scenario's (aparte klassen, extra vakken en individueel programma) waarmee vmbo-scholen de aansluiting tussen de theoretische leerweg en havo kunnen optimaliseren op een manier die past bij hun specifieke omstandigheden en onderwijskundige visie. De publicatie bevat enkele bevindingen ten aanzien van de wiskundeaansluiting van vmbo-tl naar havo.