Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Basisonderwijs
 • Po
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
 • Wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Algebraïsche vaardigheden

TIMSS 2011 International Results in Mathematics

4-3-2015
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 International Results in Mathematics. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
​​​Dit TIMSS-onderzoek geeft inzicht in de reken/wiskundeprestaties van leerlingen in groep 6 van het primair onderwijs en het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. Het betreft hier vooral reken/wiskundeprestaties op het gebied van basisrekenvaardigheden. Onderzocht zijn 63 landen.