Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Vo
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde B
Leerplankundig thema
  • Curriculummonitoring & -evaluatie
  • Onderzoek / Evaluatie
  • Vaardigheden
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

TIMSS Advanced 2008 International Report: Findings from IEA's Study of Achievement in Advanced Mathematics and Physics in the Final Year of Secondary School

4-3-2015
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Robitaille, D.F., & Foy, P. (2009).
TIMSS Advanced 2008 International Report: Findings from IEA's Study of Achievement in Advanced Mathematics and Physics in the Final Year of Secondary School. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
​​​​Dit onderzoek is interessant voor docenten rekenen-wiskunde in het voortgezet onderwijs. Het richtte zich op leerlingen uit 6 vwo met belangstelling voor een vervolgstudie in een bètavak. Gemeten is hoe deze leerlingen presteren op een aantal wiskundedomeinen in tien deelnemende landen. Nederlandse leerlingen presteren bovengemiddeld goed.