Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Basisonderwijs
 • Po
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verhoudingen
 • Verbanden en formules
Leerplankundig thema
 • Centrale eindtoets basisonderwijs
 • Toetsing
 • Toetsing en examens

Terugblik en resultaten 2013: Eindtoets basisonderwijs groep 8

29-4-2015
Cito. (2013). Terugblik en resultaten 2013: Eindtoets basisonderwijs groep 8. Arnhem: Cito.
Deze publicatie is interessant voor leerkrachten groep 8. Het is het jaarlijks verslag van Cito over de Eindtoets Basisonderwijs, voorzien van enkele statistische gegevens en opmerkingen rond de toetsresultaten en –afname. In deze 'Terugblik en resultaten' gaat het over de prestaties van leerlingen op de Eindtoets Basisonderwijs. De scores die in 2013 behaald zijn worden vergeleken met scores van vorige jaren. Ook is er aandacht voor verschillen tussen jongens en meisjes, het landelijke beeld en de vier grote steden, de prestaties van 'vroege' en 'late' leerlingen en voor leerlingen met of zonder leerlinggewicht of een speciale deelnemerscode.