Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Po
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Leraren
 • Professionalisering
 • Toetsing
 • Toetsing en examens

Toetsen op School primair onderwijs

5-3-2015
Hollenberg, J., Lubbe, M. van der, & Sanders, P. (2012). Toetsen op School primair onderwijs. Arnhem: Cito.
​​​Dit studieboek is bedoeld voor studenten van lerarenopleidingen en leerkrachten die in de praktijk werkzaam zijn. De publicaties Toetsen op School gaan over de ontwikkeling, het gebruik en de kwaliteit van toetsen als instrument om de prestaties van leerlingen, docenten, scholen en onderwijssystemen te beoordelen en op basis daarvan beslissingen te nemen. De boeken behandelen het doel en de inhoud van toetsen, de betrouwbaarheid en validiteit van toetsscores, het vinden van informatie over toetsen en examineren, de constructie van gesloten vragen, open vragen en praktijktoetsen, het beoordelen van toetsscores en de kwaliteit van toetsen en examens. Naast de algemene uitgave van Toetsen op School zijn ook de aanvullende publicaties voor primair en voortgezet onderwijs beschikbaar. Hierin worden thema's die gelden voor het primair en voortgezet onderwijs behandeld.