Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Basisonderwijs
 • Po
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Tussendoelen
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Tussendoelen en leerlijnen (TULE)

19-2-2015
Buijs, K., Klep, J., & Noteboom, A. (2009). Tussendoelen en Leerlijnen (TULE). Geraadpleegd op 7 augustus 2013, van http://tule.slo.nl/RekenenWiskunde/F-KDRekenenWiskunde.html
Dit document geeft basisscholen en leerkrachten een beeld van wat er onder de globale kerndoelen verstaan kan worden. Het biedt zicht op de manier waarop bij ieder kerndoel de inhouden (kennis en vaardigheden) en activiteiten (van kinderen en leraren) kunnen worden verkaveld over de groepen 1 tot en met 8. Dit maakt de doorgaande ontwikkeling van de inhoud van het onderwijsaanbod zichtbaar en hanteerbaar. De uitwerkingen in TULE laten zien hoe de inhoudsverkaveling eruit zou kunnen zien. 'Zou kunnen': TULE geeft één beschrijving van de mogelijke verdeling van de kerndoelen in onderwijsinhouden over een aantal jaren. De beschrijvingen van inhouden zijn aangevuld met voorbeelden van leerkrachtactiviteiten en leerlingactiviteiten.