Sector
  • Alle onderwijstypen
Leerplankundig thema
  • ICT
  • Leermiddelen en ICT

Vier in balans monitor 2013

22-5-2015
Stichting Kennisnet. (2013). Vier in balans monitor 2013. Zoetermeer: Stichting Kennisnet.
Deze publicatie is van belang voor beleidsmakers, schoolleiders, lerarenopleiders, docenten en leraren. Zij laat zien dat ict een integraal onderdeel is van het Nederlandse onderwijs. Er is een groeiende behoefte aan digitaal leermateriaal en het gebruik van computers tijdens de les neemt gestaag toe. Bijna alle leraren gebruiken ict op een of andere manier in hun onderwijs. Dit wordt mogelijk gemaakt door de infrastructuur die in de afgelopen jaren is neergezet. De ict-ontwikkelingen in de samenleving, zoals de verschuiving naar cloud computing, zijn ook in het onderwijs goed zichtbaar. Leraren en managers maken gebruik van de mogelijkheden die ict hun biedt om het onderwijs beter te organiseren, bijvoorbeeld met leerlingvolgsystemen en elektronische leeromgevingen. Gegevens uit deze systemen worden ook gebruikt om leerlingen te ondersteunen, het gesprek met collega’s aan te gaan en om ouders te informeren. Toch haalt het onderwijs nog onvoldoende rendement uit ict. Het verschil tussen gewenst en daadwerkelijk gebruik van ict is nog steeds groot en de manier waarop ict wordt ingezet sluit veelal onvoldoende aan bij de doelen die men wil bereiken. Deze handleiding is bedoeld als een hulpmiddel om de ict-inrichting van scholen te optimaliseren. Zij biedt empirisch gefundeerd bewijsmateriaal om scholen te helpen realistische keuzes te maken in de toepassing van ict voor de verbetering van de kwaliteit en de productiviteit van het onderwijs.