Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Hbo
  • Pabo
  • Po
Vakgebied
  • Rekenen/wiskunde
Leerplankundig thema
  • Leraren

Volgens Bartjens

4-3-2015
NVORWO. (z.d.). Volgens Bartjens. Geraadpleegd op 14 augustus 2013, van www.volgens-bartjens.nl
​​​Deze website is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs, pabostudenten, schoolbegeleiders, opleidingsdocenten, onderzoekers en verder voor iedereen die zich inzet voor nog beter reken-wiskundeonderwijs voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Volgens Bartjens is de combinatie van een tijdschrift en een website, vol met informatie en inspiratie voor reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. De website bevat, naast de digitale versie van het blad, een digitaal archief om te zoeken in oude nummers, artikeluitbreidingen, achtergrondinformatie, lesmateriaal, een uitgebreide agenda met alle belangrijke evenementen en nascholingscursussen, en links naar interessante andere websites en instellingen die zich bezighouden met het rekenonderwijs in de basisschool.
Contactpersoon