Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Vo
Vakgebied
  • Rekenen
Vakinhoud
  • Getallen en variabelen
  • Meten en meetkunde
  • Verbanden en formules
  • Verhoudingen
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Samenhang
Trefwoorden
  • 3. Interessant

Voorbeelden van rekenen in andere vakken

5-3-2015
Rekenbewust vakonderwijs. (2012). Voorbeelden van rekenen in andere vakken. Geraadpleegd op 12 augustus 2013, van http://www.fisme.science.uu.nl/nl/vo/
​​​​Deze website is van belang voor docenten op vo-scholen die werk willen maken van schoolbreed rekenbeleid. Onder de titel Rekenbewust Vakonderwijs biedt de website talrijke voorbeelden van rekenopgaven uit de centrale examens van andere vakken dan wiskunde. Doel van de website is docenten van andere vakken te informeren over rekenmogelijkheden in hun vak. Er zijn mogelijkheden om te zoeken op domein of schooltype.