Sector
  • Alle onderwijstypen
  • So/Vso
  • Vso
Vakgebied
  • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
  • Getallen en variabelen
  • Meten en meetkunde
  • Verbanden en formules
  • Verhoudingen
Leerplankundig thema
  • Doelen
  • Kerndoelen

Voorstel Kerndoelen vso, alle uitstroomprofielen

4-3-2015
Projectgroep Passende kwalificaties-kerndoelen vso. (2011). Voorstel Kerndoelen vso, alle uitstroomprofielen. Enschede: SLO.
​​​De concept kerndoelen bevatten uitwerkingen voor de drie uitstroomprofielen 'vervolgonderwijs', 'arbeidsmarkt'  en 'dagbesteding'. De concept kerndoelen zijn globaal geformuleerd. Zij bieden scholen ruimte om in te spelen op individuele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. De kerndoelen vso worden naar verwachting in 2013 opgenomen in het wettelijk kader. Tot die tijd zijn het nog concept kerndoelen. Deze zijn echter al wel voor scholen te gebruiken.