Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Basisonderwijs
 • Po
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
Leerplankundig thema
 • Differentiatie
 • Doelen
 • Omgaan met verschillen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen

Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen

18-2-2015
Noteboom, A., Os, S. van, Versteeg, B., & Buter, A. (2012). Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen. Enschede: SLO.
​​​​​Dit 1F-Routeboekje is ontwikkeld als pilotproduct. Het kan gebruikt worden door leraren in de bovenbouw van de basisschool die werken met de rekenmethode 'De wereld in getallen' (nieuwste versie) van uitgeverij Malmberg. Het boekje geeft per les aan, wat leerlingen die maximaal referentieniveau 1F zullen halen, moeten doen en moeten maken.