Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
 • Wiskunde
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde C
 • Wiskunde D
Vakinhoud
 • Discrete wiskunde
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
 • Inzicht en handelen
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Doelen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Leraren
 • Omgaan met verschillen
 • Toetsing en examens
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen
 • Rekenmachine
 • Probleem oplossen en modelleren
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Wiki reken-wiskunde onderwijs

4-3-2015
Freudenthal Instituut. (z.d.). Wiki reken-wiskunde onderwijs. Geraadpleegd op 9 augustus 2013, van http://www.fi.uu.nl/wiki/index.php/Hoofdpagina
Deze website is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij rekenen/wiskunde-onderwijs van po tot en met wo. Deze Wikipedia over reken/wiskundeonderwijs van het Freudenthal Instituut bevat veel informatie over het onderwijs in rekenen en wiskunde, met verwijzingen naar relevante documenten.